}

Preglednosti

Orion Pharma in zdravstveni sektor dajejo velik pomen k preglednosti sodelovanja. Ti odnosi so že urejeni z zakonodajo in kodeksom etike. Za spodbujanje preglednosti teh odnosov, so plačila med Orion Pharma in strokovnjaki in institucijami v zdravstvenem sektorju objavljeni na tej spletni strani.